Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Bình hút thuốc ZB - 501

Bình hút thuốc ZB - 501: Bình hút thuốc ZB - 501Loại bỏ 92% các chất độc hại và lọc hơn 40 loại chất độc trong khói thuốc.


Bảo vệ sức khỏe của bạn. Sử dụng ống lọc xục qua nước đạt hiệu quả lọc cao, loại bỏ các chất độc hại.


Dễ dàng sử dụng, thiết kế tiện ích, độc đáo , sử dụng hai nồi; nồi nhỏ hút thuốc lá , nồi to hút thuốc lào, pin .


Có thể điều chỉnh mức...